Anneli Grytenius

Hej,
Jag heter Anneli Grytenius och driver tillsammans med min man Grytenius Academy. Jag har dessutom en fot i den kommunala världen som miljöinspektör inom hälsoskyddsområdet.

Det är vanligt att vi entreprenörer är högkänsliga. Är du också det? En nackdel med personlighetsdraget, som också kallas HSP, är att vi blir trötta av många intryck. Fördelarna är desto flera och i Grytenius Academy hjälper vi dig upptäcka och dra nytta av dem för att få mer balans i livet och få bättre ekonomi i företaget.

Om du är högkänslig eller inte kan du ta reda på genom att göra forskaren Elaine Arons test på vår hemsida www.gryteniusacademy.se/hsp-test

Vill du få kontakt med mig

Då finns jag på E-post:anneli@gryteniusacademy.se eller Tfn: 070-527 92 81